Indian Villages


1. Adpimpri Village Information
आडपिंपरी गाव माहिती
2. Agar Nandur Village Information
आगर नांदूर गाव माहिती
3. Aher Vahegaon Village Information
आहेर वाहेगाव गाव माहिती
4. Amla Village Information
आम्‍ला गाव माहिती
5. Ankota Village Information
अनकोटा गाव माहिती
6. Antarvali Bk. Village Information
अंतरवाली बु. गाव माहिती
7. Ardhapimpri Village Information
अर्धपिंपरी गाव माहिती
8. Ardhmasla Village Information
अर्धमसला गाव माहिती
9. Aurangpur Jawalka Village Information
औरंगपूर जवळका गाव माहिती
10. Aurangpur Kukada Village Information
औरंगपूर कुकडा गाव माहिती
11. Babultara Village Information
बाबुलतारा गाव माहिती
12. Bagpimpalgaon Village Information
बागपिंपळगाव गाव माहिती
13. Barhanpur Village Information
ब-हाणपूर गाव माहिती
14. Belgaon Village Information
बेलगाव गाव माहिती
15. Belgudwadi Village Information
बेलगुडवाडी गाव माहिती
16. Bhadangwadi Village Information
भडंगवाडी गाव माहिती
17. Bhat Antarwali Village Information
भाट अंतरवाली गाव माहिती
18. Bhatepuri Village Information
भाटेपूरी गाव माहिती
19. Bhend Bk. Village Information
भेंड बु. गाव माहिती
20. Bhend Kh. Village Information
भेंड खु गाव माहिती
21. Bhend Takli Village Information
भेंड टाकळी गाव माहिती
22. Bhogalgaon Village Information
भोगलगाव गाव माहिती
23. Bhojgaon Village Information
भोजगाव गाव माहिती
24. Borgaon Bk. Village Information
बोरगाव बु. गाव माहिती
25. Borgaon Thadi Village Information
बोरगाव थडी गाव माहिती
26. Bori Pimpalgaon Village Information
बोरी पिंपळगाव गाव माहिती
27. Bramhgaon Village Information
ब्रम्‍हगाव गाव माहिती
28. Chaklamba Village Information
चकलांबा गाव माहिती
29. Chavhanwadi Village Information
चव्हाणवाडी गाव माहिती
30. Chikhali Village Information
चिखली गाव माहिती
31. Chopdyachiwadi Village Information
चोपडयाचीवाडी गाव माहिती
32. Chorpuri Village Information
चोरपूरी गाव माहिती
33. Daithan Village Information
दैठण गाव माहिती
34. Damunaik Tanda (N.V.) Village Information
दामूनाईक तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
35. Deoki Village Information
देवकी गाव माहिती
36. Deopimpri Village Information
देवपिंपरी गाव माहिती
37. Dhalegaon Village Information
ढालेगाव गाव माहिती
38. Dhanora Village Information
धानोरा गाव माहिती
39. Dharwanta Village Information
धारवंटा गाव माहिती
40. Dhondrai Village Information
धोंडराई गाव माहिती
41. Dhumegaon Village Information
धूमेगाव गाव माहिती
42. Digrass Village Information
डिग्रस गाव माहिती
43. Dimakhwadi Village Information
दिमाखवाडी गाव माहिती
44. Doiphodwadi Village Information
डोईफोडवाडी गाव माहिती
45. Erandgaon Village Information
एरंडगाव गाव माहिती
46. Gadewadi (N.V.) Village Information
गाडेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
47. Gadhi Village Information
गढी गाव माहिती
48. Gaikwad Jalgaon Village Information
गायकवड जळगाव गाव माहिती
49. Gangawadi (559120) Village Information
गंगावाडी (559120) गाव माहिती
50. Gangawadi (559155) Village Information
गंगावाडी (559155) गाव माहिती
51. Gaonkhor Tanda (N.V.) Village Information
गावखोर तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
52. Gaundgaon Village Information
गौंडगाव गाव माहिती
53. Georai (M Cl) Village Information
गेवराई (एम. सीएल) गाव माहिती
54. Georai (Rural) Village Information
गेवराई (ग्रामीण) गाव माहिती
55. Golegaon Village Information
गोळेगाव गाव माहिती
56. Golegaon Tanda (N.V.) Village Information
गोळेगाव तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
57. Gondi Kh Village Information
गोंदी खु. गाव माहिती
58. Gopat Pimpalgaon Village Information
गोपत पिंपळगाव गाव माहिती
59. Govindwadi (559147) Village Information
गोविंदवाडी (559147) गाव माहिती
60. Govindwadi (559163) Village Information
गोविंदवाडी (559163) गाव माहिती
61. Gulaj Village Information
गुळज गाव माहिती
62. Guntegaon Village Information
गुंतेगाव गाव माहिती
63. Harilalnaik Tanda Village Information
हरिलालनाईक तांडा गाव माहिती
64. Hingangaon Village Information
हिंगणगाव गाव माहिती
65. Hirapur Village Information
हिरापूर गाव माहिती
66. Hiwarwadi Village Information
हिवरवाडी गाव माहिती
67. Irgaon Village Information
इरगाव गाव माहिती
68. Itkur Village Information
ईटकुर गाव माहिती
69. Jalgaon (majra) Village Information
जळगाव (मजरा) गाव माहिती
70. Jategaon Village Information
जातेगाव गाव माहिती
71. Javaharwadi Village Information
जव्‍हारवाडी गाव माहिती
72. Jayramnaik Tanda (N.V.) Village Information
जयरामनाईक तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
73. Jodwadi Village Information
जोडवाडी गाव माहिती
74. Kajala Village Information
काजळा गाव माहिती
75. Kajalyachi Wadi Village Information
काजळ्याची वाडी गाव माहिती
76. Kalwadi Village Information
काळेवाडी गाव माहिती
77. Kambi Majara Village Information
कांबी मजरा गाव माहिती
78. Katchincholi Village Information
कटचिंचोली गाव माहिती
79. Kathoda Village Information
काठोडा गाव माहिती
80. Kathoda Tanda (N.V.) Village Information
काठोडा तांडा गाव माहिती
81. Kaudgaon Village Information
कौडगाव गाव माहिती
82. Kekat Pangri Village Information
केकत पांगरी गाव माहिती
83. Khadki Village Information
खडकी गाव माहिती
84. Khalegaon Village Information
खळेगाव गाव माहिती
85. Khamgaon Village Information
खामगाव गाव माहिती
86. Khandvi Village Information
खांडवी गाव माहिती
87. Kherda Bk. Village Information
खेर्डा बु. गाव माहिती
88. Kherdawadi Village Information
खेर्डावाडी गाव माहिती
89. Khopati Village Information
खोपटी गाव माहिती
90. Kingaon Village Information
किनगाव गाव माहिती
91. Kolgaon Village Information
कोळगाव गाव माहिती
92. Kolher Village Information
कोल्हेर गाव माहिती
93. KoltyeWadi Village Information
कोलतेवाडी गाव माहिती
94. Komalwadi Village Information
कोमलवाडी गाव माहिती
95. Kopra Village Information
कोपरा गाव माहिती
96. Kumbharwadi Village Information
कुंभारवाडी गाव माहिती
97. Kumbhe Jalgaon Village Information
कुंभे जळगाव गाव माहिती
98. Kuranpimpri Village Information
कुरणपिंपरी गाव माहिती
99. Loladgaon Village Information
लोळदगाव गाव माहिती
100. Lonala Village Information
लोणाळा गाव माहिती
101. Lonala Tanda (N.V.) Village Information
लोणाळा तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
102. Lukhamasla Village Information
लुखामसला गाव माहिती
103. Madalmohi Village Information
मादळमोही गाव माहिती
104. Mahandula Village Information
महांडुळा गाव माहिती
105. Mahar Takli Village Information
महार टाकळी गाव माहिती
106. Malegaon Bk. Village Information
मालेगाव बु. गाव माहिती
107. Malegaon Kh. Village Information
मालेगाव खु गाव माहिती
108. Malegaon Majra Village Information
मालेगाव मांजरा गाव माहिती
109. Malhivara Village Information
माळहिवरा गाव माहिती
110. Mankapur Village Information
मानकापूर गाव माहिती
111. Manmodi Village Information
मानमोडी गाव माहिती
112. Manubai Jawala Village Information
मनुबाई जवळा गाव माहिती
113. Manyarwadi Village Information
मन्यारवाडी गाव माहिती
114. Marfala Village Information
मारफळा गाव माहिती
115. Marotichiwadi Village Information
मारोतीचीवाडी गाव माहिती
116. Mategaon Village Information
माटेगाव गाव माहिती
117. Mhalas Pimpalgaon Village Information
म्‍हाळस पिंपळगाव गाव माहिती
118. Mirgaon Village Information
मिरगाव गाव माहिती
119. Mirkala Village Information
मिरकाळा गाव माहिती
120. Mudhapuri Village Information
मूधापूरी गाव माहिती
121. Mulukwadi Village Information
मुळुकवाडी गाव माहिती
122. Nagzari Village Information
नागझरी गाव माहिती
123. Nandalgaon Village Information
नांदलगाव गाव माहिती
124. Nandpur Village Information
नंदपूर गाव माहिती
125. Nipani jawalka Village Information
निपाणी जवळका गाव माहिती
126. Pachegaon Village Information
पाचेगाव गाव माहिती
127. Padalsingi Village Information
पाडळसिंगी गाव माहिती
128. Padulyachiwadi Village Information
पडूळ्याचीवाडी गाव माहिती
129. Panchaleshwar Village Information
पंचाळेश्‍वर गाव माहिती
130. Pandhari Village Information
पांढरी गाव माहिती
131. Pandharwadi Village Information
पांढरवाडी गाव माहिती
132. Pangulgaon Village Information
पांगुळगाव गाव माहिती
133. Patharwala Bk. Village Information
पाथरवाला बु. गाव माहिती
134. Patharwala kh. Village Information
पाथरवाला खु. गाव माहिती
135. Paulachiwadi Village Information
पौळाचीवाडी गाव माहिती
136. Pimpalgaon Kanada Village Information
पिंपळगाव कानडा गाव माहिती
137. Pimpla Village Information
बंगाली पिंपळा गाव माहिती
138. Poitanda (N.V.) Village Information
पोईतांडा (एन.वी.) गाव माहिती
139. Pokhari Village Information
पोखरी गाव माहिती
140. Raheri Village Information
राहेरी गाव माहिती
141. Rajapur Village Information
राजापूर गाव माहिती
142. Rajpimpri Village Information
राजपिंपरी गाव माहिती
143. Rakshasabhuwan Village Information
राक्षसभूवन गाव माहिती
144. Rameshwar Village Information
रामेश्वर गाव माहिती
145. Ramnagar (N.V.) Village Information
रामनगर (एन.वी.) गाव माहिती
146. Rampuri Village Information
रामपूरी गाव माहिती
147. Ramunaiktanda (N.V.) Village Information
रामूनाईकतांडा (एन.वी.) गाव माहिती
148. Ranjani Village Information
रांजणी गाव माहिती
149. Ranmala Village Information
रानमळा गाव माहिती
150. Rasulabad Village Information
रसुलाबाद गाव माहिती
151. Revki Village Information
रेवकी गाव माहिती
152. Rohithal Village Information
रोहीतळ गाव माहिती
153. Rokda Village Information
रोकडा गाव माहिती
154. Rui Village Information
रुई गाव माहिती
155. Saidapur Village Information
सैदापूर गाव माहिती
156. Sangam jalgaon Village Information
संगम जळगाव गाव माहिती
157. Sathewadi Village Information
साठेवाडी गाव माहिती
158. Sawaleshwar Village Information
सावळेश्‍वर गाव माहिती
159. Sawargaon jahagir Village Information
सावरगाव जहांगीर गाव माहिती
160. Sawargaon pokhari Village Information
सावरगाव पोखरी गाव माहिती
161. Selu Village Information
सेलु गाव माहिती
162. Selu Tanda (N.V.) Village Information
सेलु तांडा (एन.वी.) गाव माहिती
163. Shahajanpur Village Information
शहाजनपूर गाव माहिती
164. Shahajanpur chakla Village Information
शहाजनपूर चकला गाव माहिती
165. Shekta Village Information
शेकटा गाव माहिती
166. Shindewadi Village Information
शिंदेवाडी गाव माहिती
167. Shripat antarwala Village Information
श्रीपत अंतरवाला गाव माहिती
168. Simpegaon Village Information
शिंपेगाव गाव माहिती
169. Sindkhed Village Information
सिंदखेड गाव माहिती
170. Sindphanachincholi Village Information
सिंदफणा चिंचोली गाव माहिती
171. Sirala Village Information
शिराळा गाव माहिती
172. Sirasdevi Village Information
सिरसदेवी गाव माहिती
173. Sirasmarg Village Information
सिरसमार्ग गाव माहिती
174. Sujanpur Village Information
सुजानपूर गाव माहिती
175. Sultanpur Village Information
सुलतानपूर गाव माहिती
176. Surdi Bk. Village Information
सुर्डी बु. गाव माहिती
177. Surlegaon Village Information
सुरळेगाव गाव माहिती
178. Sushi Village Information
सुशी गाव माहिती
179. Sushi Vadgaon Village Information
सुशी वडगाव गाव माहिती
180. Takadgaon Village Information
ताकडगाव गाव माहिती
181. Takalewadi Village Information
टकलेवाडी गाव माहिती
182. Takalgaon Village Information
टाकळगाव गाव माहिती
183. Takalgavhan tarf georai Village Information
टाकळगव्हाण तर्फ गेवराई गाव माहिती
184. Takalgavhan tarf talkhed Village Information
टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड गाव माहिती
185. Talanewadi Village Information
तळणेवाडी गाव माहिती
186. Talewadi Village Information
तळेवाडी गाव माहिती
187. Talvat Borgaon Village Information
तळवट बोरगाव गाव माहिती
188. Talwada Village Information
तलवाडा गाव माहिती
189. Tandala Village Information
तांदळा गाव माहिती
190. Tape Nimgaon Village Information
तपे निमगाव गाव माहिती
191. Tartewadi Village Information
तर्टेवाडी गाव माहिती
192. Thakar Adgaon Village Information
ठाकर आडगाव गाव माहिती
193. Ukhadpimpri Village Information
उक्‍कउपिंपरी गाव माहिती
194. Umapur Village Information
उमापूर गाव माहिती
195. Vadgaon Dhok Village Information
वडगाव ढोक गाव माहिती
196. Vahegaon amala Village Information
वाहेगाव आम्‍ला गाव माहिती
197. Vanjarwadi Village Information
वंजारवाडी गाव माहिती
198. Vasatnagar (N.V.) Village Information
वसंतनगर गाव माहिती

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click