Indian Villages


1. Adivare Village Information
आडिवरे गाव माहिती
2. Aghane Village Information
आघाने गाव माहिती
3. Ahupe Village Information
आहुपे गाव माहिती
4. Amade Village Information
आमडे गाव माहिती
5. Ambedara Village Information
आंबेदरा गाव माहिती
6. Ambegaon Village Information
आंबेगाव गाव माहिती
7. Amondi Village Information
आमोंडी गाव माहिती
8. Apati Village Information
आपटी गाव माहिती
9. Asane Village Information
आसाणे गाव माहिती
10. Awasari Bk. Village Information
अवसरी बु गाव माहिती
11. Awasari Kh Village Information
अवसरी खु. गाव माहिती
12. Bhagadi Village Information
भागडी गाव माहिती
13. Bharadi Village Information
भराडी गाव माहिती
14. Bhawadi Village Information
भावडी गाव माहिती
15. Bhorwadi Village Information
भोरवाडी गाव माहिती
16. Borghar Village Information
बोरघर गाव माहिती
17. Chandoli Bk. Village Information
चांडोली बु गाव माहिती
18. Chandoli Kh. Village Information
चांडोली खु गाव माहिती
19. Chaptewadi kanas Village Information
चपटेवाडी कानसे गाव माहिती
20. Chas Village Information
चास गाव माहिती
21. Chikhali Village Information
चिखली गाव माहिती
22. Chinchodi Village Information
चिंचोडी गाव माहिती
23. Chincholi Village Information
चिंचोली गाव माहिती
24. Devgaon Village Information
देवगाव गाव माहिती
25. Dhakale Village Information
ढाकाळे गाव माहिती
26. Dhamani Village Information
धामणी गाव माहिती
27. Dhondmal Shindewadi Village Information
धोंडमाळ शिंदेवाडी गाव माहिती
28. Digad Village Information
दिगद गाव माहिती
29. Dimbhe Bk. Village Information
डिंभे बु. गाव माहिती
30. Dimbhe Kh. Village Information
डिंभे खु गाव माहिती
31. Don Village Information
डोन गाव माहिती
32. Eklahare Village Information
एकलहरे गाव माहिती
33. Falakewadi (N.V.) Village Information
फलकेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
34. Gadewadi (N.V.) Village Information
गाडेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
35. Gangapur Bk. Village Information
गंगापूर बु. गाव माहिती
36. Gangapur Kh. Village Information
गंगापूर खु गाव माहिती
37. Gavdewadi Village Information
गावडेवाडी गाव माहिती
38. Gawarwadi Village Information
गवारवाडी गाव माहिती
39. Ghodegaon Village Information
घोडेगाव गाव माहिती
40. Girawali Village Information
गिरवली गाव माहिती
41. Gohe Bk. Village Information
गोहे बु. गाव माहिती
42. Gohe Kh. Village Information
गोहे खु गाव माहिती
43. Jadhavwadi (Ranjani) (N.V.) Village Information
जाधववाडी (रंजनी) (एन.वी.) गाव माहिती
44. Jambhori Village Information
जांभोरी गाव माहिती
45. Jarkarwadi Village Information
जारकरवाडी गाव माहिती
46. Jawale Village Information
जवळे गाव माहिती
47. Kadewadi Village Information
कडेवाडी गाव माहिती
48. Kalamb Village Information
कळंब गाव माहिती
49. Kalambai Village Information
कळंबई गाव माहिती
50. Kalewadi Darekarwadi Village Information
काळेवाडी दरेकरवाडी गाव माहिती
51. Kanase Village Information
कानसे गाव माहिती
52. Karegaon Village Information
कारेगाव गाव माहिती
53. Kathapur Bk. Village Information
काठापूर बु गाव माहिती
54. Kavadevadi Village Information
कावडेवाडी गाव माहिती
55. Khadakamala Village Information
खडकमळा गाव माहिती
56. Khadaki Village Information
खडकी गाव माहिती
57. Khadakwadi Village Information
खडकवाडी गाव माहिती
58. Koldara Gonawadi Village Information
कोळदारा गोनावाडी गाव माहिती
59. Kolharwadi Village Information
कोल्हारवाडी गाव माहिती
60. Koltavade Village Information
कोलतावडे गाव माहिती
61. Kolwadi Kotamdara Village Information
कोळवाडी कोटमदारा गाव माहिती
62. Kondhare Village Information
कोंढरे गाव माहिती
63. Kondhaval Village Information
कोंढवळ गाव माहिती
64. Kurwandi Village Information
कुरवंडी गाव माहिती
65. Kushire Bk. Village Information
कुशीरे बु गाव माहिती
66. Kushire Kh. Village Information
कुशीरे खु गाव माहिती
67. Lakhangaon Village Information
लाखनगाव गाव माहिती
68. Lauki Village Information
लौकी गाव माहिती
69. Loni Village Information
लोणी गाव माहिती
70. Magholi Village Information
मेघोली गाव माहिती
71. Mahalunge Padawal Village Information
महाळुंगे पडवळ गाव माहिती
72. Mahalunge Tarf Ambegaon Village Information
महाळुंगे तर्फ आंबेगाव गाव माहिती
73. Mahalunge Tarf Ghoda Village Information
महाळुंगे तर्फ घोडा गाव माहिती
74. Malawadi Village Information
माळवाडी गाव माहिती
75. Malin Village Information
माळीण गाव माहिती
76. Manchar (CT) Village Information
मंचर (शहर) गाव माहिती
77. Mapoli Village Information
मापोली गाव माहिती
78. Mengadewadi Village Information
मेंगडेवाडी गाव माहिती
79. Menubarwadi (N.V.) Village Information
मेनुंबरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
80. Mondalewadi Village Information
मांदळेवाडी गाव माहिती
81. Mordewadi Village Information
मोरडेवाडी गाव माहिती
82. Nagapur Village Information
नागापूर गाव माहिती
83. Nanavade Village Information
नानवडे गाव माहिती
84. Nandur Village Information
नांदूर गाव माहिती
85. Nandurkichi Wadi (N.V.) Village Information
नांदूरकीची वाडी (एन.वी.) गाव माहिती
86. Narodi Village Information
नारोडी गाव माहिती
87. Nhaved Village Information
न्हावेड गाव माहिती
88. Nigdale Village Information
निगडाळे गाव माहिती
89. Nighutwadi Village Information
निघोटवाडी गाव माहिती
90. Nirgoodsar Village Information
निरगुडसर गाव माहिती
91. Pahaddara Village Information
पहाडदरा गाव माहिती
92. Panchale Bk. Village Information
पंचाळे बु. गाव माहिती
93. Panchale Kh. Village Information
पंचाळे खु. गाव माहिती
94. Pargaon Tarf Awasari Bk. Village Information
पारगाव त. अवसरी बु. गाव माहिती
95. Pargaon Tarf Khed Village Information
परगाव तर्फ खेड गाव माहिती
96. Patan Village Information
पाटण गाव माहिती
97. Peth Village Information
पेठ गाव माहिती
98. Phaladewadi Ugalewadi Village Information
फदालेवाडी उगलेवाडी गाव माहिती
99. Phalode Village Information
फलोदे गाव माहिती
100. Phulvade Village Information
फुलवडे गाव माहिती
101. Pimpalgaon Tarf Ghoda Village Information
पिंपळगाव तर्फ घोडा गाव माहिती
102. Pimpalgaon Tarf Mahalunge Village Information
पिंपळगाव तर्फ महाळुंगे गाव माहिती
103. Pimpargane Village Information
पिंपरगणे गाव माहिती
104. Pimpari Village Information
पिंपरी गाव माहिती
105. Pinglewadi Landewadi Village Information
पिंगळवाडी लांडेवाडी गाव माहिती
106. Pokhari Village Information
पोखरी गाव माहिती
107. Pokharkarwadi (N.V.) Village Information
पोखरकरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
108. Pondewadi Village Information
पोंदेवाडी गाव माहिती
109. Rajewadi Village Information
राजेवाडी गाव माहिती
110. Rajpur Village Information
राजपूर गाव माहिती
111. Ramwadi (N.V.) Village Information
रामवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
112. Ranjani Village Information
रांजणी गाव माहिती
113. Ranmala Village Information
रानमळा गाव माहिती
114. Sakeri Village Information
साकेरी गाव माहिती
115. Sakore Village Information
साकोरे गाव माहिती
116. Sal Village Information
साल गाव माहिती
117. Savarli Village Information
सावरली गाव माहिती
118. Shewalwadi Village Information
शेवाळवाडी गाव माहिती
119. Shewalwadi landewadi Village Information
शेवाळवाडी लांडेवाडी गाव माहिती
120. Shindemala Village Information
शिंदेमळा गाव माहिती
121. Shingave Village Information
शिंगवे गाव माहिती
122. Shinoli Village Information
शिनोली गाव माहिती
123. Shirdale Village Information
शिरदाळे गाव माहिती
124. Shriramnagar (N.V.) Village Information
श्रीरामनगर (एन.वी.) गाव माहिती
125. Sultanpur Village Information
सुलतानपूर गाव माहिती
126. Supedhar Village Information
सुपेधर गाव माहिती
127. Takewadi Village Information
टाकेवाडी गाव माहिती
128. Taleghar Village Information
तलेघर गाव माहिती
129. Talekarwadi Village Information
तळेकरवाडी गाव माहिती
130. Tamblemala Village Information
तांबडेमळा गाव माहिती
131. Tavharewadi Village Information
टाव्हरेवाडी गाव माहिती
132. Terungan Village Information
तेरुंगण गाव माहिती
133. Thakarwadi Village Information
ठाकरवाडी गाव माहिती
134. Thakarwadi Village Information
ठाकरवाडी गाव माहिती
135. Thorandale Village Information
थोरांदळे गाव माहिती
136. Thugaon Village Information
थुगाव गाव माहिती
137. Tirpad Village Information
तिरपाड गाव माहिती
138. Vachape Village Information
वचपे गाव माहिती
139. Vadgaon Kashimbeg Village Information
वडगाव काशिमबेग गाव माहिती
140. Vadgaon Pir Village Information
वडगाव पीर गाव माहिती
141. Valati Village Information
वळती गाव माहिती
142. Varasawane Village Information
वारसावाणे गाव माहिती
143. Vayalmala Village Information
वायाळमळा गाव माहिती
144. Vitthalwadi Village Information
विठ्ठलवाडी गाव माहिती
145. Walunjwadi Village Information
वाळुंजवाडी गाव माहिती

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click