Indian Villages


1. Adavi Village Information
आडवी गाव माहिती
2. Adhale bk Village Information
आधळे बु गाव माहिती
3. Adhale kh. Village Information
आधळे खु गाव माहिती
4. Adhe kh. Village Information
आढे खु गाव माहिती
5. Ahirvade Village Information
अहीरवाडे गाव माहिती
6. Ajivali Village Information
अजिवली गाव माहिती
7. Akurdi Village Information
अकूरडी गाव माहिती
8. Ambale Village Information
अंबळे गाव माहिती
9. Ambegaon Village Information
आंबेगाव गाव माहिती
10. Ambi Village Information
आंबी गाव माहिती
11. Apati Village Information
आपटी गाव माहिती
12. Atvan Village Information
आटवण गाव माहिती
13. Aundhe kh. Village Information
औन्ढे खु गाव माहिती
14. Aundholi Village Information
औन्ढोली गाव माहिती
15. Badhalawadi Village Information
बधाळवाडी गाव माहिती
16. Baur Village Information
बौर गाव माहिती
17. Bebad Ohol Village Information
बेबाद ओहोल गाव माहिती
18. Bedse Village Information
बेड्से गाव माहिती
19. Belaj Village Information
बेलज गाव माहिती
20. Bhadawali Village Information
भादवली गाव माहिती
21. Bhaje Village Information
भाजे गाव माहिती
22. Bhajgaon Village Information
भजगाव गाव माहिती
23. Bhoyare Village Information
भोयरे गाव माहिती
24. Boraj Village Information
बोराज गाव माहिती
25. Borivali Village Information
बोरीवली गाव माहिती
26. Brahman Wadi Village Information
ब्राह्मण वाडी गाव माहिती
27. Brahmanoli Village Information
ब्रह्मनोली गाव माहिती
28. Brahmanwadi (555916) Village Information
ब्राम्हणवाडी (555916) गाव माहिती
29. Brahmanwadi (555995) Village Information
ब्राह्मणवाडी (555995) गाव माहिती
30. Budhavadi Village Information
बुद्धवाडी गाव माहिती
31. Budhele Village Information
बूदहेले गाव माहिती
32. Chandkhed Village Information
चांदखेड गाव माहिती
33. Chavsar Village Information
चवसर गाव माहिती
34. Chikhalse Village Information
चिखलसे गाव माहिती
35. Dahivali Village Information
दहीवाली गाव माहिती
36. Dahuli Village Information
डाहूली गाव माहिती
37. Darumbare Village Information
दारुमबारे गाव माहिती
38. Devale Village Information
देवळे गाव माहिती
39. Devghar Village Information
देवघर गाव माहिती
40. Dhalewadi Village Information
धालेवाडी गाव माहिती
41. Dhamane Village Information
धामणे गाव माहिती
42. Dhangavhan Village Information
धांगव्हाण गाव माहिती
43. Divad Village Information
दिवड गाव माहिती
44. Done Village Information
डोने गाव माहिती
45. Dongargaon Village Information
डोंगरगाव गाव माहिती
46. Dudhivare Village Information
दूधिवरे गाव माहिती
47. Gahunje Village Information
गहुंजे गाव माहिती
48. Gevhande Apati Village Information
गेव्हांडे अपती गाव माहिती
49. Gevhande Khadak Village Information
गेव्हांडे खडक गाव माहिती
50. Ghonshet Village Information
घोणशेत गाव माहिती
51. Godumbare Village Information
गोडउंबारे गाव माहिती
52. Govitri Village Information
गोवित्री गाव माहिती
53. Induri Village Information
इंदूरी गाव माहिती
54. Inglun Village Information
इंगळुन गाव माहिती
55. Jadhavwadi Village Information
जाधववाडी गाव माहिती
56. Jambavade Village Information
जांबावडे गाव माहिती
57. Jambhavali Village Information
जांभवळी गाव माहिती
58. Jambhul Village Information
जांभुर गाव माहिती
59. Jevare Village Information
जेवरे गाव माहिती
60. Jovan Village Information
जोवान गाव माहिती
61. Kacharewadi Village Information
कचरेवाडी गाव माहिती
62. Kadadhe Village Information
कडधे गाव माहिती
63. Kadav Village Information
कडाव गाव माहिती
64. Kale Village Information
काळे गाव माहिती
65. Kalhat Village Information
कल्हाट गाव माहिती
66. Kambare Andar Mawal Village Information
कंबारे अंदार मावल गाव माहिती
67. Kambare N.m. Village Information
कंबारे एन.एम. गाव माहिती
68. Kamshet Village Information
कामशेत गाव माहिती
69. Kanhe Village Information
कन्हे गाव माहिती
70. Karandoli Village Information
कारंडोली गाव माहिती
71. Karanjgaon Village Information
करांजगाव गाव माहिती
72. Karla Village Information
कार्ला गाव माहिती
73. Karunj Village Information
करुंज गाव माहिती
74. Kashal Village Information
कशाळ गाव माहिती
75. Katavi Village Information
कटवी गाव माहिती
76. Keware Village Information
केवरे गाव माहिती
77. Khadakale (CT) Village Information
खडकले (शहर) गाव माहिती
78. Khand Village Information
खंड गाव माहिती
79. Khandashi Village Information
खंडाशी गाव माहिती
80. Kivale Village Information
किवाळे गाव माहिती
81. Kolechafesar Village Information
कोळेचफेसर गाव माहिती
82. Kondivade A.m. Village Information
कोंडीवाडे ए.एम. गाव माहिती
83. Kondivade N.m Village Information
कोंडीवाडे एन.एम गाव माहिती
84. Kothurne Village Information
कोथुर्णे गाव माहिती
85. Kune Ansute Village Information
कूणे अंसुटे गाव माहिती
86. Kune N.m. Village Information
कूणे एन.एम. गाव माहिती
87. Kurvande Village Information
कूरवांडे गाव माहिती
88. Kusavali Village Information
कुसावली गाव माहिती
89. Kusgaon Bk. (CT) Village Information
कुसगाव बु. (शहर) गाव माहिती
90. Kusgaon Kh. Village Information
कुसगाव खु गाव माहिती
91. Kusgaon P.m. Village Information
कुसगाव पी.एम. गाव माहिती
92. Kusur Village Information
कुसूर गाव माहिती
93. Lohagad Village Information
लोहगड गाव माहिती
94. Lonavala (M Cl) Village Information
लोनावाला (एम क्ल) गाव माहिती
95. Mahagaon Village Information
महागाव गाव माहिती
96. Majgaon Village Information
माजगाव गाव माहिती
97. Malavandi Thule Village Information
मालावएंडी थुले गाव माहिती
98. Malawali N.m. Village Information
मालवाली एन.एम. गाव माहिती
99. Malawali P.m. Village Information
मालवाली पी.एम. गाव माहिती
100. Malegaon Bk. Village Information
मालेगाव बु. गाव माहिती
101. Malegaon Kh. Village Information
मालेगाव खु गाव माहिती
102. Malewadi Village Information
मालेवाडी गाव माहिती
103. Mangarul Village Information
मंगरुल गाव माहिती
104. Mau Village Information
मऊ गाव माहिती
105. Mendhewadi Village Information
मेंधेवाडी गाव माहिती
106. Mhasevadi Village Information
म्हसेवाडी गाव माहिती
107. Mohitewadi Village Information
मोहितेवाडी गाव माहिती
108. Moramarwadi Village Information
मोरमावाडी गाव माहिती
109. Morave Village Information
मोरावे गाव माहिती
110. Mundhavare Village Information
मुंढावरे गाव माहिती
111. Nagathali Village Information
नागठली गाव माहिती
112. Nandgaon Village Information
नांदगाव गाव माहिती
113. Nane Village Information
नाने गाव माहिती
114. Nanoli N.m. Village Information
नानोली एन.एम. गाव माहिती
115. Nanoli Tarf Chakan Village Information
नानोली तर्फ चाकण गाव माहिती
116. Nayagaon Village Information
नयागाव गाव माहिती
117. Nesave Village Information
नेसावे गाव माहिती
118. Nigade Village Information
निगडे गाव माहिती
119. Ovale Village Information
ओवळे गाव माहिती
120. Ozarde Village Information
ओझर्डे गाव माहिती
121. Pachane Village Information
पाचाणे गाव माहिती
122. Pale Nane Mawal Village Information
पले नाने मावल गाव माहिती
123. Pale Pawan Mawal Village Information
पले पवन मावल गाव माहिती
124. Pangaloli Village Information
पांगलोली गाव माहिती
125. Pansoli Village Information
पानोली गाव माहिती
126. Parandvadi Village Information
परंडवाडी गाव माहिती
127. Paravadi Village Information
पारावाडी गाव माहिती
128. Patan Village Information
पाटण गाव माहिती
129. Pathargaon Village Information
पाथरगाव गाव माहिती
130. Pawalewadi Village Information
पावलेवाडी गाव माहिती
131. Phagane Village Information
फागणे गाव माहिती
132. Phalane Village Information
फलाने गाव माहिती
133. Pimpal Khunte Village Information
पिंपळखुंटे गाव माहिती
134. Pimpaloli Village Information
पिंपळोली गाव माहिती
135. Pimpari Village Information
पिंपरी गाव माहिती
136. Prabhachiwadi Village Information
प्रभाचीवाडी गाव माहिती
137. Pusane Village Information
पुसाणे गाव माहिती
138. Rajpuri Village Information
राजापूरी गाव माहिती
139. Rakaswadi Village Information
राकसवाडी गाव माहिती
140. Sadapur Village Information
सदापूर गाव माहिती
141. Sadavali Village Information
सदावली गाव माहिती
142. Sai Village Information
साई गाव माहिती
143. Salumbare Village Information
साळेुमबारे गाव माहिती
144. Sangavade Village Information
संगावाडे गाव माहिती
145. Sangavi Village Information
सांगवी गाव माहिती
146. Sangise Village Information
सांगीसे गाव माहिती
147. Sate Village Information
साते गाव माहिती
148. Sawale Village Information
सावले गाव माहिती
149. Sawantwadi Village Information
सावंतवाडी गाव माहिती
150. Shevati Village Information
शेवती गाव माहिती
151. Shilatane Village Information
शिलाटणे गाव माहिती
152. Shilimb Village Information
शिलिंब गाव माहिती
153. Shindgaon Village Information
सिंदगाव गाव माहिती
154. Shirdhe Village Information
शिर्ढे गाव माहिती
155. Shire Village Information
शिरे गाव माहिती
156. Shirgaon Village Information
शिरगाव गाव माहिती
157. Shivali Village Information
शिवाली गाव माहिती
158. Shivane Village Information
शिवाने गाव माहिती
159. Somatane Village Information
सोमतणे गाव माहिती
160. Somavadi Village Information
सोमवाडी गाव माहिती
161. Sudhavadi Village Information
सुधावाडी गाव माहिती
162. Sudumbare Village Information
सुदूमबारे गाव माहिती
163. Taje Village Information
ताजे गाव माहिती
164. Takave Bk. Village Information
तकवे बु. गाव माहिती
165. Takave Kh. Village Information
तकवे खु गाव माहिती
166. Talegaon Dabhade (M Cl) Village Information
टळगांव दाभाडे (एम क्ल) गाव माहिती
167. Talegaon Dabhade (R) Village Information
तळेगाव दाभाडे (ग्रामीण) गाव माहिती
168. Thakursai Village Information
ठाकूरसाई गाव माहिती
169. Thoran Village Information
ठोरन गाव माहिती
170. Thugaon Village Information
थुगाव गाव माहिती
171. Tikona Village Information
तिकोणा गाव माहिती
172. Tung Village Information
तुंग गाव माहिती
173. Udhewadi Village Information
ऊढेवाडी गाव माहिती
174. Ukasan Village Information
उकासन गाव माहिती
175. Umbare Navalakh Village Information
उंबरे नवलख गाव माहिती
176. Urse Village Information
उर्से गाव माहिती
177. Vadavali Village Information
वडवली गाव माहिती
178. Vadeshwar Village Information
वडेश्वर गाव माहिती
179. Vadivale Village Information
वाडीवले गाव माहिती
180. Vagheshwar Village Information
वाघेश्र्वर गाव माहिती
181. Valakh Village Information
वालख गाव माहिती
182. Valavanti Village Information
वाळवंटी गाव माहिती
183. Varale Village Information
वारळे गाव माहिती
184. Varsoli Village Information
वर्सोळी गाव माहिती
185. Varu Village Information
वरू गाव माहिती
186. Vaund Village Information
वौन्ड गाव माहिती
187. Vehergaon Village Information
वेहेरगाव गाव माहिती
188. Velhavali Village Information
वेळहावाली गाव माहिती
189. Wadagaon (CT) Village Information
वडगाव (शहर) गाव माहिती
190. Wahangaon Village Information
वहानगाव गाव माहिती
191. Waksai Village Information
वाकसाई गाव माहिती
192. Yelase Village Information
येळासे गाव माहिती
193. Yelghol Village Information
येलघोळ गाव माहिती

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click