Indian Villages


आडोशी गाव माहिती
आगलावेवाडी गाव माहिती
आखाडे गाव माहिती
आखेगणी गाव माहिती
आलेवाडी गाव माहिती
आंबेघर तर्फ मेढा गाव माहिती
आंबेघर तर्फ कुडाळ गाव माहिती
अंधारी गाव माहिती
आनेवाडी गाव माहिती
आपटी गाव माहिती
आर्डे गाव माहिती
आसणी गाव माहिती
बाहुळे गाव माहिती
बामणोली तर्फ कुडाळ गाव माहिती
बेलावडे गाव माहिती
बेलोशी गाव माहिती
भालेघर गाव माहिती
भामघर गाव माहिती
भणंग गाव माहिती
भिवडी गाव माहिती
भोगवली तर्फ मेढा गाव माहिती
भोगवली तर्फ कुडाळ गाव माहिती
भूतेघर गाव माहिती
बिभवी गाव माहिती
बोंडारवाडी गाव माहिती
चोरांबे गाव माहिती
दाभे तुरूक गाव माहिती
डांगरेघर गाव माहिती
दापवाडी गाव माहिती
दरे बु. गाव माहिती
दरे खु. गाव माहिती
देउर गाव माहिती
धनकवडी गाव माहिती
धोंडेवाडी गाव माहिती
दिवदेव गाव माहिती
दिवदेववाडी गाव माहिती
दुदुस्‍करवाडी गाव माहिती
दुंद गाव माहिती
फुरूस गाव माहिती
गाळदेव गाव माहिती
गांजे गाव माहिती
गवडी गाव माहिती
घोटेघर गाव माहिती
गोंदेमाळ गाव माहिती
हातेघर गाव माहिती
हुमगाव गाव माहिती
इंदवली गाव माहिती
जांब्रुक गाव माहिती
जरेवाडी गाव माहिती
जवळवाडी गाव माहिती
जुंगटी गाव माहिती
काळोशी गाव माहिती
करंडी तर्फ मेढा गाव माहिती
करंदोशी गाव माहिती
करंजे गाव माहिती
करंडी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
कारगाव गाव माहिती
करहर गाव माहिती
कास गाव माहिती
कसबे बामणोली गाव माहिती
काटवली गाव माहिती
कावडी गाव माहिती
केडंबे गाव माहिती
केळघर तर्फ मेढा गाव माहिती
केळघर तर्फ सोळशी गाव माहिती
केंजळ गाव माहिती
केसकरवाडी गाव माहिती
खार्शी बारमुरे गाव माहिती
खार्शी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
खिरखंडी गाव माहिती
कोळेवाडी गाव माहिती
कोळघर गाव माहिती
कुडाळ गाव माहिती
कुंभारगणी गाव माहिती
कुरूळोशी गाव माहिती
कुसापूर गाव माहिती
कुसवडे गाव माहिती
कुसुंबी गाव माहिती
माडोशी गाव माहिती
महिगाव गाव माहिती
महू गाव माहिती
मजरे शेंबडी गाव माहिती
मालचौंडी गाव माहिती
मालदेव गाव माहिती
मोळेश्‍वर गाव माहिती
मामुर्डी गाव माहिती
मांटी (एन.वी.) गाव माहिती
मरडमुरे गाव माहिती
मार्ली गाव माहिती
मौजे शेंबडी गाव माहिती
मेढा (शहर) गाव माहिती
मेट इंदवली गाव माहिती
मेट शिंदी गाव माहिती
महामूलकरवाडी गाव माहिती
म्हसवे गाव माहिती
म्हाते बु. गाव माहिती
म्हाते खु. गाव माहिती
म्हावशी गाव माहिती
मोहाट गाव माहिती
मोरावळे गाव माहिती
मोरघर गाव माहिती
मुकवली गाव माहिती
मुनावळे गाव माहिती
नांदगणे गाव माहिती
नरफदेव गाव माहिती
निपाणी गाव माहिती
निझरे गाव माहिती
ओखवडी गाव माहिती
ओझरे गाव माहिती
पाली तर्फ तांब गाव माहिती
पानस गाव माहिती
पवारवाडी गाव माहिती
फाळणी गाव माहिती
पिंपळी तर्फ कुडाळ गाव माहिती
पिंपरी तर्फ मेढा गाव माहिती
प्रभुचीवाडी गाव माहिती
पुनवडी गाव माहिती
रामवाडी गाव माहिती
रानगेघर गाव माहिती
रांजनी गाव माहिती
रेवडी गाव माहिती
रायगाव गाव माहिती
रेंडिमुरा (एन.वी.) गाव माहिती
रेंगडीवाडी गाव माहिती
रिटकवली गाव माहिती
रुईघर गाव माहिती
सह्याद्रीनगर (एन.वी.) गाव माहिती
सनपाने गाव माहिती
सांगवी टी. कुडाळ गाव माहिती
सांगवी तर्फ मेढा गाव माहिती
सर्जापूर गाव माहिती
सरताळे गाव माहिती
सावली गाव माहिती
सावरी गाव माहिती
सावरत गाव माहिती
सावली गाव माहिती
सायगाव गाव माहिती
सायघर गाव माहिती
शेते गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
सोमर्डी गाव माहिती
सोनगाव गाव माहिती
ताकवली गाव माहिती
तळोशी गाव माहिती
तांबी गाव माहिती
तांबी तर्फ मेढा गाव माहिती
तेटली गाव माहिती
उंबरेवाडी गाव माहिती
वागदरे गाव माहिती
वाघेश्वर गाव माहिती
वहागाव गाव माहिती
वाहिटे गाव माहिती
वाळंजवाडी गाव माहिती
वालूथ गाव माहिती
वरोशी गाव माहिती
वासोटा गाव माहिती
वाटंबे गाव माहिती
वेळे गाव माहिती
विवर गाव माहिती
वाघळी गाव माहिती
वाकी गाव माहिती
एकिव गाव माहिती


1. Adoshi Village Information
2. Agalavewadi Village Information
3. Akhade Village Information
4. Akhegani Village Information
5. Alewadi Village Information
6. Ambeghar t medha Village Information
7. Ambeghar t.kudal Village Information
8. Andhari Village Information
9. Anewadi Village Information
10. Apti Village Information
11. Arde Village Information
12. Asani Village Information
13. Bahule Village Information
14. Bamnoli t. kudal Village Information
15. Belawade Village Information
16. Beloshi Village Information
17. Bhaleghar Village Information
18. Bhamghar Village Information
19. Bhanang Village Information
20. Bhivadi Village Information
21. Bhogavali t. medha Village Information
22. Bhogavali t.kudal Village Information
23. Bhuteghar Village Information
24. Bibhvi Village Information
25. Bondarwadi Village Information
26. Chorambe Village Information
27. Dabhe turuk Village Information
28. Dangreghar Village Information
29. Dapawadi Village Information
30. Dare bk. Village Information
31. Dare kh. Village Information
32. Deur Village Information
33. Dhanakwadi Village Information
34. Dhondewadi Village Information
35. Divdev Village Information
36. Divdevwadi Village Information
37. Duduskarwadi Village Information
38. Dund Village Information
39. Furus Village Information
40. Galdev Village Information
41. Ganje Village Information
42. Gavdi Village Information
43. Ghoteghar Village Information
44. Gondemal Village Information
45. Hateghar Village Information
46. Humgaon Village Information
47. Indavli Village Information
48. Jambruk Village Information
49. Jarewadi Village Information
50. Jawalwadi Village Information
51. Jungti Village Information
52. Kaloshi Village Information
53. Karandi t.medha Village Information
54. Karandoshi Village Information
55. Karanje Village Information
56. Karedi t.kudal Village Information
57. Kargaon Village Information
58. Karhar Village Information
59. Kas Village Information
60. Kasbe bamnoli Village Information
61. Katavali Village Information
62. Kavadi Village Information
63. Kedambe Village Information
64. Kelghar t medha Village Information
65. Kelghar t.solshi Village Information
66. Kenjal Village Information
67. Kesakarwadi Village Information
68. Kharshi baramure Village Information
69. Kharshi t. kudal Village Information
70. Khirkhandi Village Information
71. Kolewadi Village Information
72. Kolghar Village Information
73. Kudal Village Information
74. Kumbhargani Village Information
75. Kuraloshi Village Information
76. Kusapur Village Information
77. Kusawade Village Information
78. Kusumbi Village Information
79. Madoshi Village Information
80. Mahigaon Village Information
81. Mahu Village Information
82. Majare shevandi Village Information
83. Malchoundi Village Information
84. Maldev Village Information
85. Maleshwar Village Information
86. Mamurdi Village Information
87. Manti (N.V.) Village Information
88. Maradmure Village Information
89. Marli Village Information
90. Mauje shevandi Village Information
91. Medha (CT) Village Information
92. Met indawli Village Information
93. Met shindi Village Information
94. Mhamulkarwadi Village Information
95. Mhasve Village Information
96. Mhate bk Village Information
97. Mhate kh. Village Information
98. Mhavshi Village Information
99. Mohat Village Information
100. Morawale Village Information
101. Morghar Village Information
102. Mukavale Village Information
103. Munawale Village Information
104. Nandgane Village Information
105. Narfdev Village Information
106. Nipani Village Information
107. Nizare Village Information
108. Okhavadi Village Information
109. Ozare Village Information
110. Pali t. tamb Village Information
111. Panas Village Information
112. Pawarwadi Village Information
113. Phalani Village Information
114. Pimpali Village Information
115. Pimpri t. medha Village Information
116. Prabhuchiwadi Village Information
117. Punavadi Village Information
118. Ramwadi Village Information
119. Rangeghar Village Information
120. Ranjni Village Information
121. Ravandi Village Information
122. Raygaon Village Information
123. Rendimura (N.V.) Village Information
124. Rengadiwadi Village Information
125. Ritkawali Village Information
126. Ruighar Village Information
127. Sahyadrinagar (N.V.) Village Information
128. Sanapane Village Information
129. Sangvi t. kudal Village Information
130. Sangvi t. medha Village Information
131. Sarjapur Village Information
132. Sartale Village Information
133. Savali Village Information
134. Sawari Village Information
135. Sawrat Village Information
136. Sayali Village Information
137. Saygaon Village Information
138. Sayghar Village Information
139. Shete Village Information
140. Shindewadi Village Information
141. Somardi Village Information
142. Songaon Village Information
143. Takawli Village Information
144. Taloshi Village Information
145. Tambi Village Information
146. Tambi t. medha Village Information
147. Tetli Village Information
148. Umbarewadi Village Information
149. Vadgare Village Information
150. Vagheshwar Village Information
151. Vahagaon Village Information
152. Vahite Village Information
153. Valanjwadi Village Information
154. Valuth Village Information
155. Varoshi Village Information
156. Vasota Village Information
157. Vatambe Village Information
158. Vele Village Information
159. Vivar Village Information
160. Waghali Village Information
161. Waki Village Information
162. Yekiv Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click