Indian Villages


अभेपूरी गाव माहिती
आळंदे गाव माहिती
आळंदेवाडी गाव माहिती
आंबाडे गाव माहिती
आंबवडे गाव माहिती
आंबेघर गाव माहिती
अंगसूळे गाव माहिती
आपटी गाव माहिती
आशिंपी गाव माहिती
बाजारवाडी गाव माहिती
बालवडी गाव माहिती
बारे बु गाव माहिती
बारे खु गाव माहिती
बसरापुर गाव माहिती
भाबवडी गाव माहिती
भांबटमळ गाव माहिती
भांबवडे गाव माहिती
भंद्रावली गाव माहिती
भानुसदरा गाव माहिती
भावेखल गाव माहिती
भिलारेवाडी गाव माहिती
भोलावडे गाव माहिती
भोंगवली गाव माहिती
भोर (एम क्ल) गाव माहिती
भुतोंडे गाव माहिती
बोपे गाव माहिती
ब्राह्मणघर गाव माहिती
ब्राह्मणघर गाव माहिती
चिखलावडे गाव माहिती
चंदावणे गाव माहिती
चिखलावडे खु गाव माहिती
चिखलगाव गाव माहिती
दापकेघर गाव माहिती
देगाव गाव माहिती
डेहेन गाव माहिती
डेरे गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
धामुनाशी गाव माहिती
धांगवडी गाव माहिती
धानिवली गाव माहिती
धावडी गाव माहिती
दिडघर गाव माहिती
दिवळे गाव माहिती
दुर्गाडी गाव माहिती
गवडी गाव माहिती
गोकवडी गाव माहिती
गोरड म्हसवली गाव माहिती
गुढे गाव माहिती
गुहीणी गाव माहिती
गुणंद गाव माहिती
हरीश्चंद्री गाव माहिती
हर्णस गाव माहिती
हातवे बु. गाव माहिती
हातवे खु गाव माहिती
हातनोशी गाव माहिती
हिर्डोशी गाव माहिती
इंगवली गाव माहिती
जांभळी गाव माहिती
जयतपाड गाव माहिती
जोगवडी गाव माहिती
काकळ गौळवाडी गाव माहिती
कांबरे बु. गाव माहिती
कांबरे खु. गाव माहिती
कांबरे खे. बा. गाव माहिती
कामथडी गाव माहिती
कांजळे गाव माहिती
कापुरव्होळ गाव माहिती
करंदी बु. गाव माहिती
करंदी खु. गाव माहिती
करंदी खे.बा. गाव माहिती
करंजे गाव माहिती
करंजगाव गाव माहिती
कारी गाव माहिती
कर्नावड गाव माहिती
कर्नवडी गाव माहिती
कारुंगण गाव माहिती
कासुर्डी गु.मा. गाव माहिती
कासुर्डी खे.बा. गाव माहिती
केळवडे गाव माहिती
केंजळ गाव माहिती
केतकावळे गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खानापूर गाव माहिती
खोपी गाव माहिती
खूलशी गाव माहिती
किकवी गाव माहिती
किवत गाव माहिती
कोळवडी गाव माहिती
कोंडगाव गाव माहिती
कोंढरी गाव माहिती
कोर्ले गाव माहिती
कापुरव्होळ गाव माहिती
कुडली बु गाव माहिती
कुडली खु गाव माहिती
कुडपणेवाडी गाव माहिती
कुंबळे गाव माहिती
कुंड गाव माहिती
कुरूंगवडी गाव माहिती
कुरुंजी गाव माहिती
कुसगाव गाव माहिती
लव्हेरी गाव माहिती
महुडे बु. गाव माहिती
महुडे खु गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
मळे गाव माहिती
माळेगाव गाव माहिती
माझेरी गाव माहिती
म्हाकोशी गाव माहिती
म्हाळवडी गाव माहिती
म्हसर बु. गाव माहिती
म्हसर खु गाव माहिती
मोहरी बु. गाव माहिती
मोहरी खु गाव माहिती
मोरवाडी गाव माहिती
नानावळे गाव माहिती
नांद गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नांदघूर गाव माहिती
न-हे गाव माहिती
नसरापूर गाव माहिती
नाटंबी गाव माहिती
नायगाव गाव माहिती
नाझरे गाव माहिती
नेरे गाव माहिती
न्हावी गाव माहिती
निधान गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
निगुडघर गाव माहिती
निळकंठ गाव माहिती
निवंगण गाव माहिती
पाले गाव माहिती
पळसोशी गाव माहिती
पांडे गाव माहिती
पांगारी गाव माहिती
पानव्हळ गाव माहिती
प-हर बु गाव माहिती
राजीवडी गाव माहिती
प-हर खु गाव माहिती
पारवडी गाव माहिती
पसूरे गाव माहिती
पेंजळवाडी गाव माहिती
पिसावरे गाव माहिती
पोम्बर्डी गाव माहिती
राजघर गाव माहिती
राजापूर गाव माहिती
रांजे गाव माहिती
रावडी गाव माहिती
रायरी गाव माहिती
साळव गाव माहिती
साळवडे गाव माहिती
साळूंगण गाव माहिती
संगमनेर गाव माहिती
सांगवी हि.मा. गाव माहिती
सांगवी वे.खो. गाव माहिती
सांगवी बु. गाव माहिती
सांगवी खु गाव माहिती
सांगवी तर्फ भोर गाव माहिती
सारोळे गाव माहिती
ससेवाडी गाव माहिती
सावरदरे गाव माहिती
शिळींब गाव माहिती
शिंद गाव माहिती
शिंदेवाडी गाव माहिती
शिरवली हि. मा. गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिरवली तर्फ भोर गाव माहिती
शिवरे गाव माहिती
शिवनगरी गाव माहिती
सोनवडी गाव माहिती
तळे म्हसवली गाव माहिती
तळजाईनगर गाव माहिती
तांभाड गाव माहिती
टापरेवाडी गाव माहिती
तेलवडी गाव माहिती
टिटेघर गाव माहिती
उंबार्डे गाव माहिती
उंबरे गाव माहिती
उत्रोली गाव माहिती
वडगाव डाळ गाव माहिती
वाढाणे गाव माहिती
वडतुंबी गाव माहिती
वाकांबे गाव माहिती
वरोडी बु. गाव माहिती
वरोडी डायमुख गाव माहिती
वरोडी खु गाव माहिती
वारवंड गाव माहिती
वर्वे बु. गाव माहिती
वर्वे खु गाव माहिती
वाठार हि.मा. गाव माहिती
वाठार हिंगे गाव माहिती
वावेघर गाव माहिती
वेळु गाव माहिती
वेळवंड गाव माहिती
वेणुपूरी गाव माहिती
वेनवडी गाव माहिती
विरवाडी गाव माहिती
वागजवाडी गाव माहिती
येवली गाव माहिती


1. Abhepuri Village Information
2. Alande Village Information
3. Alandewadi Village Information
4. Ambade Village Information
5. Ambavade Village Information
6. Ambeghar Village Information
7. Angsule Village Information
8. Apati Village Information
9. Ashimpi Village Information
10. Bajarwadi Village Information
11. Balawadi Village Information
12. Bare Bk Village Information
13. Bare Kh Village Information
14. Basarapur Village Information
15. Bhabawadi Village Information
16. Bhambatmal Village Information
17. Bhambavade Village Information
18. Bhandravali Village Information
19. Bhanusdara Village Information
20. Bhavekhal Village Information
21. Bhilarewadi Village Information
22. Bholavade Village Information
23. Bhongvali Village Information
24. Bhor (M Cl) Village Information
25. Bhutonde Village Information
26. Bope Village Information
27. Brahmanghar Village Information
28. Brahmanghar Village Information
29. Chikhalavade Village Information
30. Chikhalavade Village Information
31. Chikhalavade Village Information
32. Chikhalgaon Village Information
33. Dapakeghar Village Information
34. Degaon Village Information
35. Dehen Village Information
36. Dere Village Information
37. Devghar Village Information
38. Dhamunashi Village Information
39. Dhangawadi Village Information
40. Dhanivali Village Information
41. Dhavadi Village Information
42. Didghar Village Information
43. Divale Village Information
44. Durgadi Village Information
45. Gavadi Village Information
46. Gokavadi Village Information
47. Gorad Mhasavali Village Information
48. Gudhe Village Information
49. Guhini Village Information
50. Gunand Village Information
51. Harishchandri Village Information
52. Harnas Village Information
53. Hatave bk Village Information
54. Hatave kh Village Information
55. Hatnoshi Village Information
56. Hirdoshi Village Information
57. Ingavali Village Information
58. Jambhali Village Information
59. Jayatpad Village Information
60. Jogawadi Village Information
61. Kakal Gaulvadi Village Information
62. Kambare Bk Village Information
63. Kambare kh Village Information
64. Kambare khe ba Village Information
65. Kamthadi Village Information
66. Kanjale Village Information
67. kapurhol Village Information
68. Karandi Bk Village Information
69. Karandi kh Village Information
70. Karandi khe ba Village Information
71. Karanje Village Information
72. Karanjgaon Village Information
73. Kari Village Information
74. Karnawad Village Information
75. Karnvadi Village Information
76. Karungan Village Information
77. Kasurdi gu ma Village Information
78. Kasurdi khe ba Village Information
79. Kelawade Village Information
80. Kenjal Village Information
81. Ketkavale Village Information
82. Khadki Village Information
83. Khanapur Village Information
84. Khopi Village Information
85. Khulshi Village Information
86. Kikavi Village Information
87. Kiwat Village Information
88. Kolvadi Village Information
89. Kondgaon Village Information
90. Kondhari Village Information
91. Korle Village Information
92. Kpurhol Village Information
93. Kudali Bk. Village Information
94. Kudali Kh. Village Information
95. Kudapanewadi Village Information
96. Kumbale Village Information
97. Kund Village Information
98. Kurungavadi Village Information
99. Kurunji Village Information
100. Kusagaon Village Information
101. Lavheri Village Information
102. Mahude Bk. Village Information
103. Mahude Kh. Village Information
104. Majgaon Village Information
105. Male Village Information
106. Malegaon Village Information
107. Mazeri Village Information
108. Mhakoshi Village Information
109. Mhalavadi Village Information
110. Mhasar Bk. Village Information
111. Mhasar Kh. Village Information
112. Mohari Bk. Village Information
113. Mohari Kh. Village Information
114. Morwadi Village Information
115. Nanavale Village Information
116. Nand Village Information
117. Nandagaon Village Information
118. Nandghur Village Information
119. Narhe Village Information
120. Nasrapur Village Information
121. Natambi Village Information
122. Naygaon Village Information
123. Nazare Village Information
124. Nere Village Information
125. Nhavi Village Information
126. Nidhan Village Information
127. Nigade Village Information
128. Nigudaghar Village Information
129. Nilkanth Village Information
130. Nivangan Village Information
131. Pale Village Information
132. Palsoshi Village Information
133. Pande Village Information
134. Pangari Village Information
135. Panvhal Village Information
136. Parhar bk Village Information
137. Parhar bk Village Information
138. Parhar kh Village Information
139. Parwadi Village Information
140. Pasure Village Information
141. Penjalwadi Village Information
142. Pisavare Village Information
143. Pombardi Village Information
144. Rajaghar Village Information
145. Rajapur Village Information
146. Ranje Village Information
147. Ravadi Village Information
148. Rayari Village Information
149. Salav Village Information
150. Salawade Village Information
151. Salungan Village Information
152. Sangamner Village Information
153. Sangavi hima Village Information
154. Sangavi vekho Village Information
155. Sangvi Bk. Village Information
156. Sangvi Kh. Village Information
157. Sangvi Tarf Bhor Village Information
158. Sarole Village Information
159. Sasewadi Village Information
160. Savardare Village Information
161. Shilimb Village Information
162. Shind Village Information
163. Shindewadi Village Information
164. Shiravali hima Village Information
165. Shirgaon Village Information
166. Shirvali Tarf Bhor Village Information
167. Shivare Village Information
168. Shivnagari Village Information
169. Sonwadi Village Information
170. Tale Mhasvali Village Information
171. Taljainagar Village Information
172. Tambhad Village Information
173. Taparewadi Village Information
174. Telvadi Village Information
175. Titeghar Village Information
176. Umbarde Village Information
177. Umbare Village Information
178. Utroli Village Information
179. Vadgaon Dal Village Information
180. Vadhane Village Information
181. Vadtumbi Village Information
182. Vakambe Village Information
183. Varodi Bk. Village Information
184. Varodi day Village Information
185. Varodi Kh. Village Information
186. Varvand Village Information
187. Varve Bk. Village Information
188. Varve Kh. Village Information
189. Vathar hi ma Village Information
190. Vathar kh Village Information
191. Vaveghar Village Information
192. Velu Village Information
193. Velvand Village Information
194. Venupuri Village Information
195. Venvadi Village Information
196. Virwadi Village Information
197. Wagajwadi Village Information
198. Yevali Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click