Indian Villages


आडिवरे गाव माहिती
आघाने गाव माहिती
आहुपे गाव माहिती
आमडे गाव माहिती
आंबेदरा गाव माहिती
आंबेगाव गाव माहिती
आमोंडी गाव माहिती
आपटी गाव माहिती
आसाणे गाव माहिती
अवसरी बु गाव माहिती
अवसरी खु. गाव माहिती
भागडी गाव माहिती
भराडी गाव माहिती
भावडी गाव माहिती
भोरवाडी गाव माहिती
बोरघर गाव माहिती
चांडोली बु गाव माहिती
चांडोली खु गाव माहिती
चपटेवाडी कानसे गाव माहिती
चास गाव माहिती
चिखली गाव माहिती
चिंचोडी गाव माहिती
चिंचोली गाव माहिती
देवगाव गाव माहिती
ढाकाळे गाव माहिती
धामणी गाव माहिती
धोंडमाळ शिंदेवाडी गाव माहिती
दिगद गाव माहिती
डिंभे बु. गाव माहिती
डिंभे खु गाव माहिती
डोन गाव माहिती
एकलहरे गाव माहिती
फलकेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
गाडेवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
गंगापूर बु. गाव माहिती
गंगापूर खु गाव माहिती
गावडेवाडी गाव माहिती
गवारवाडी गाव माहिती
घोडेगाव गाव माहिती
गिरवली गाव माहिती
गोहे बु. गाव माहिती
गोहे खु गाव माहिती
जाधववाडी (रंजनी) (एन.वी.) गाव माहिती
जांभोरी गाव माहिती
जारकरवाडी गाव माहिती
जवळे गाव माहिती
कडेवाडी गाव माहिती
कळंब गाव माहिती
कळंबई गाव माहिती
काळेवाडी दरेकरवाडी गाव माहिती
कानसे गाव माहिती
कारेगाव गाव माहिती
काठापूर बु गाव माहिती
कावडेवाडी गाव माहिती
खडकमळा गाव माहिती
खडकी गाव माहिती
खडकवाडी गाव माहिती
कोळदारा गोनावाडी गाव माहिती
कोल्हारवाडी गाव माहिती
कोलतावडे गाव माहिती
कोळवाडी कोटमदारा गाव माहिती
कोंढरे गाव माहिती
कोंढवळ गाव माहिती
कुरवंडी गाव माहिती
कुशीरे बु गाव माहिती
कुशीरे खु गाव माहिती
लाखनगाव गाव माहिती
लौकी गाव माहिती
लोणी गाव माहिती
मेघोली गाव माहिती
महाळुंगे पडवळ गाव माहिती
महाळुंगे तर्फ आंबेगाव गाव माहिती
महाळुंगे तर्फ घोडा गाव माहिती
माळवाडी गाव माहिती
माळीण गाव माहिती
मंचर (शहर) गाव माहिती
मापोली गाव माहिती
मेंगडेवाडी गाव माहिती
मेनुंबरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
मांदळेवाडी गाव माहिती
मोरडेवाडी गाव माहिती
नागापूर गाव माहिती
नानवडे गाव माहिती
नांदूर गाव माहिती
नांदूरकीची वाडी (एन.वी.) गाव माहिती
नारोडी गाव माहिती
न्हावेड गाव माहिती
निगडाळे गाव माहिती
निघोटवाडी गाव माहिती
निरगुडसर गाव माहिती
पहाडदरा गाव माहिती
पंचाळे बु. गाव माहिती
पंचाळे खु. गाव माहिती
पारगाव त. अवसरी बु. गाव माहिती
परगाव तर्फ खेड गाव माहिती
पाटण गाव माहिती
पेठ गाव माहिती
फदालेवाडी उगलेवाडी गाव माहिती
फलोदे गाव माहिती
फुलवडे गाव माहिती
पिंपळगाव तर्फ घोडा गाव माहिती
पिंपळगाव तर्फ महाळुंगे गाव माहिती
पिंपरगणे गाव माहिती
पिंपरी गाव माहिती
पिंगळवाडी लांडेवाडी गाव माहिती
पोखरी गाव माहिती
पोखरकरवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
पोंदेवाडी गाव माहिती
राजेवाडी गाव माहिती
राजपूर गाव माहिती
रामवाडी (एन.वी.) गाव माहिती
रांजणी गाव माहिती
रानमळा गाव माहिती
साकेरी गाव माहिती
साकोरे गाव माहिती
साल गाव माहिती
सावरली गाव माहिती
शेवाळवाडी गाव माहिती
शेवाळवाडी लांडेवाडी गाव माहिती
शिंदेमळा गाव माहिती
शिंगवे गाव माहिती
शिनोली गाव माहिती
शिरदाळे गाव माहिती
श्रीरामनगर (एन.वी.) गाव माहिती
सुलतानपूर गाव माहिती
सुपेधर गाव माहिती
टाकेवाडी गाव माहिती
तलेघर गाव माहिती
तळेकरवाडी गाव माहिती
तांबडेमळा गाव माहिती
टाव्हरेवाडी गाव माहिती
तेरुंगण गाव माहिती
ठाकरवाडी गाव माहिती
ठाकरवाडी गाव माहिती
थोरांदळे गाव माहिती
थुगाव गाव माहिती
तिरपाड गाव माहिती
वचपे गाव माहिती
वडगाव काशिमबेग गाव माहिती
वडगाव पीर गाव माहिती
वळती गाव माहिती
वारसावाणे गाव माहिती
वायाळमळा गाव माहिती
विठ्ठलवाडी गाव माहिती
वाळुंजवाडी गाव माहिती


1. Adivare Village Information
2. Aghane Village Information
3. Ahupe Village Information
4. Amade Village Information
5. Ambedara Village Information
6. Ambegaon Village Information
7. Amondi Village Information
8. Apati Village Information
9. Asane Village Information
10. Awasari Bk. Village Information
11. Awasari Kh Village Information
12. Bhagadi Village Information
13. Bharadi Village Information
14. Bhawadi Village Information
15. Bhorwadi Village Information
16. Borghar Village Information
17. Chandoli Bk. Village Information
18. Chandoli Kh. Village Information
19. Chaptewadi kanas Village Information
20. Chas Village Information
21. Chikhali Village Information
22. Chinchodi Village Information
23. Chincholi Village Information
24. Devgaon Village Information
25. Dhakale Village Information
26. Dhamani Village Information
27. Dhondmal Shindewadi Village Information
28. Digad Village Information
29. Dimbhe Bk. Village Information
30. Dimbhe Kh. Village Information
31. Don Village Information
32. Eklahare Village Information
33. Falakewadi (N.V.) Village Information
34. Gadewadi (N.V.) Village Information
35. Gangapur Bk. Village Information
36. Gangapur Kh. Village Information
37. Gavdewadi Village Information
38. Gawarwadi Village Information
39. Ghodegaon Village Information
40. Girawali Village Information
41. Gohe Bk. Village Information
42. Gohe Kh. Village Information
43. Jadhavwadi (Ranjani) (N.V.) Village Information
44. Jambhori Village Information
45. Jarkarwadi Village Information
46. Jawale Village Information
47. Kadewadi Village Information
48. Kalamb Village Information
49. Kalambai Village Information
50. Kalewadi Darekarwadi Village Information
51. Kanase Village Information
52. Karegaon Village Information
53. Kathapur Bk. Village Information
54. Kavadevadi Village Information
55. Khadakamala Village Information
56. Khadaki Village Information
57. Khadakwadi Village Information
58. Koldara Gonawadi Village Information
59. Kolharwadi Village Information
60. Koltavade Village Information
61. Kolwadi Kotamdara Village Information
62. Kondhare Village Information
63. Kondhaval Village Information
64. Kurwandi Village Information
65. Kushire Bk. Village Information
66. Kushire Kh. Village Information
67. Lakhangaon Village Information
68. Lauki Village Information
69. Loni Village Information
70. Magholi Village Information
71. Mahalunge Padawal Village Information
72. Mahalunge Tarf Ambegaon Village Information
73. Mahalunge Tarf Ghoda Village Information
74. Malawadi Village Information
75. Malin Village Information
76. Manchar (CT) Village Information
77. Mapoli Village Information
78. Mengadewadi Village Information
79. Menubarwadi (N.V.) Village Information
80. Mondalewadi Village Information
81. Mordewadi Village Information
82. Nagapur Village Information
83. Nanavade Village Information
84. Nandur Village Information
85. Nandurkichi Wadi (N.V.) Village Information
86. Narodi Village Information
87. Nhaved Village Information
88. Nigdale Village Information
89. Nighutwadi Village Information
90. Nirgoodsar Village Information
91. Pahaddara Village Information
92. Panchale Bk. Village Information
93. Panchale Kh. Village Information
94. Pargaon Tarf Awasari Bk. Village Information
95. Pargaon Tarf Khed Village Information
96. Patan Village Information
97. Peth Village Information
98. Phaladewadi Ugalewadi Village Information
99. Phalode Village Information
100. Phulvade Village Information
101. Pimpalgaon Tarf Ghoda Village Information
102. Pimpalgaon Tarf Mahalunge Village Information
103. Pimpargane Village Information
104. Pimpari Village Information
105. Pinglewadi Landewadi Village Information
106. Pokhari Village Information
107. Pokharkarwadi (N.V.) Village Information
108. Pondewadi Village Information
109. Rajewadi Village Information
110. Rajpur Village Information
111. Ramwadi (N.V.) Village Information
112. Ranjani Village Information
113. Ranmala Village Information
114. Sakeri Village Information
115. Sakore Village Information
116. Sal Village Information
117. Savarli Village Information
118. Shewalwadi Village Information
119. Shewalwadi landewadi Village Information
120. Shindemala Village Information
121. Shingave Village Information
122. Shinoli Village Information
123. Shirdale Village Information
124. Shriramnagar (N.V.) Village Information
125. Sultanpur Village Information
126. Supedhar Village Information
127. Takewadi Village Information
128. Taleghar Village Information
129. Talekarwadi Village Information
130. Tamblemala Village Information
131. Tavharewadi Village Information
132. Terungan Village Information
133. Thakarwadi Village Information
134. Thakarwadi Village Information
135. Thorandale Village Information
136. Thugaon Village Information
137. Tirpad Village Information
138. Vachape Village Information
139. Vadgaon Kashimbeg Village Information
140. Vadgaon Pir Village Information
141. Valati Village Information
142. Varasawane Village Information
143. Vayalmala Village Information
144. Vitthalwadi Village Information
145. Walunjwadi Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click