Indian Villages


आडवी गाव माहिती
आधळे बु गाव माहिती
आधळे खु गाव माहिती
आढे खु गाव माहिती
अहीरवाडे गाव माहिती
अजिवली गाव माहिती
अकूरडी गाव माहिती
अंबळे गाव माहिती
आंबेगाव गाव माहिती
आंबी गाव माहिती
आपटी गाव माहिती
आटवण गाव माहिती
औन्ढे खु गाव माहिती
औन्ढोली गाव माहिती
बधाळवाडी गाव माहिती
बौर गाव माहिती
बेबाद ओहोल गाव माहिती
बेड्से गाव माहिती
बेलज गाव माहिती
भादवली गाव माहिती
भाजे गाव माहिती
भजगाव गाव माहिती
भोयरे गाव माहिती
बोराज गाव माहिती
बोरीवली गाव माहिती
ब्राह्मण वाडी गाव माहिती
ब्रह्मनोली गाव माहिती
ब्राम्हणवाडी (555916) गाव माहिती
ब्राह्मणवाडी (555995) गाव माहिती
बुद्धवाडी गाव माहिती
बूदहेले गाव माहिती
चांदखेड गाव माहिती
चवसर गाव माहिती
चिखलसे गाव माहिती
दहीवाली गाव माहिती
डाहूली गाव माहिती
दारुमबारे गाव माहिती
देवळे गाव माहिती
देवघर गाव माहिती
धालेवाडी गाव माहिती
धामणे गाव माहिती
धांगव्हाण गाव माहिती
दिवड गाव माहिती
डोने गाव माहिती
डोंगरगाव गाव माहिती
दूधिवरे गाव माहिती
गहुंजे गाव माहिती
गेव्हांडे अपती गाव माहिती
गेव्हांडे खडक गाव माहिती
घोणशेत गाव माहिती
गोडउंबारे गाव माहिती
गोवित्री गाव माहिती
इंदूरी गाव माहिती
इंगळुन गाव माहिती
जाधववाडी गाव माहिती
जांबावडे गाव माहिती
जांभवळी गाव माहिती
जांभुर गाव माहिती
जेवरे गाव माहिती
जोवान गाव माहिती
कचरेवाडी गाव माहिती
कडधे गाव माहिती
कडाव गाव माहिती
काळे गाव माहिती
कल्हाट गाव माहिती
कंबारे अंदार मावल गाव माहिती
कंबारे एन.एम. गाव माहिती
कामशेत गाव माहिती
कन्हे गाव माहिती
कारंडोली गाव माहिती
करांजगाव गाव माहिती
कार्ला गाव माहिती
करुंज गाव माहिती
कशाळ गाव माहिती
कटवी गाव माहिती
केवरे गाव माहिती
खडकले (शहर) गाव माहिती
खंड गाव माहिती
खंडाशी गाव माहिती
किवाळे गाव माहिती
कोळेचफेसर गाव माहिती
कोंडीवाडे ए.एम. गाव माहिती
कोंडीवाडे एन.एम गाव माहिती
कोथुर्णे गाव माहिती
कूणे अंसुटे गाव माहिती
कूणे एन.एम. गाव माहिती
कूरवांडे गाव माहिती
कुसावली गाव माहिती
कुसगाव बु. (शहर) गाव माहिती
कुसगाव खु गाव माहिती
कुसगाव पी.एम. गाव माहिती
कुसूर गाव माहिती
लोहगड गाव माहिती
लोनावाला (एम क्ल) गाव माहिती
महागाव गाव माहिती
माजगाव गाव माहिती
मालावएंडी थुले गाव माहिती
मालवाली एन.एम. गाव माहिती
मालवाली पी.एम. गाव माहिती
मालेगाव बु. गाव माहिती
मालेगाव खु गाव माहिती
मालेवाडी गाव माहिती
मंगरुल गाव माहिती
मऊ गाव माहिती
मेंधेवाडी गाव माहिती
म्हसेवाडी गाव माहिती
मोहितेवाडी गाव माहिती
मोरमावाडी गाव माहिती
मोरावे गाव माहिती
मुंढावरे गाव माहिती
नागठली गाव माहिती
नांदगाव गाव माहिती
नाने गाव माहिती
नानोली एन.एम. गाव माहिती
नानोली तर्फ चाकण गाव माहिती
नयागाव गाव माहिती
नेसावे गाव माहिती
निगडे गाव माहिती
ओवळे गाव माहिती
ओझर्डे गाव माहिती
पाचाणे गाव माहिती
पले नाने मावल गाव माहिती
पले पवन मावल गाव माहिती
पांगलोली गाव माहिती
पानोली गाव माहिती
परंडवाडी गाव माहिती
पारावाडी गाव माहिती
पाटण गाव माहिती
पाथरगाव गाव माहिती
पावलेवाडी गाव माहिती
फागणे गाव माहिती
फलाने गाव माहिती
पिंपळखुंटे गाव माहिती
पिंपळोली गाव माहिती
पिंपरी गाव माहिती
प्रभाचीवाडी गाव माहिती
पुसाणे गाव माहिती
राजापूरी गाव माहिती
राकसवाडी गाव माहिती
सदापूर गाव माहिती
सदावली गाव माहिती
साई गाव माहिती
साळेुमबारे गाव माहिती
संगावाडे गाव माहिती
सांगवी गाव माहिती
सांगीसे गाव माहिती
साते गाव माहिती
सावले गाव माहिती
सावंतवाडी गाव माहिती
शेवती गाव माहिती
शिलाटणे गाव माहिती
शिलिंब गाव माहिती
सिंदगाव गाव माहिती
शिर्ढे गाव माहिती
शिरे गाव माहिती
शिरगाव गाव माहिती
शिवाली गाव माहिती
शिवाने गाव माहिती
सोमतणे गाव माहिती
सोमवाडी गाव माहिती
सुधावाडी गाव माहिती
सुदूमबारे गाव माहिती
ताजे गाव माहिती
तकवे बु. गाव माहिती
तकवे खु गाव माहिती
टळगांव दाभाडे (एम क्ल) गाव माहिती
तळेगाव दाभाडे (ग्रामीण) गाव माहिती
ठाकूरसाई गाव माहिती
ठोरन गाव माहिती
थुगाव गाव माहिती
तिकोणा गाव माहिती
तुंग गाव माहिती
ऊढेवाडी गाव माहिती
उकासन गाव माहिती
उंबरे नवलख गाव माहिती
उर्से गाव माहिती
वडवली गाव माहिती
वडेश्वर गाव माहिती
वाडीवले गाव माहिती
वाघेश्र्वर गाव माहिती
वालख गाव माहिती
वाळवंटी गाव माहिती
वारळे गाव माहिती
वर्सोळी गाव माहिती
वरू गाव माहिती
वौन्ड गाव माहिती
वेहेरगाव गाव माहिती
वेळहावाली गाव माहिती
वडगाव (शहर) गाव माहिती
वहानगाव गाव माहिती
वाकसाई गाव माहिती
येळासे गाव माहिती
येलघोळ गाव माहिती


1. Adavi Village Information
2. Adhale bk Village Information
3. Adhale kh. Village Information
4. Adhe kh. Village Information
5. Ahirvade Village Information
6. Ajivali Village Information
7. Akurdi Village Information
8. Ambale Village Information
9. Ambegaon Village Information
10. Ambi Village Information
11. Apati Village Information
12. Atvan Village Information
13. Aundhe kh. Village Information
14. Aundholi Village Information
15. Badhalawadi Village Information
16. Baur Village Information
17. Bebad Ohol Village Information
18. Bedse Village Information
19. Belaj Village Information
20. Bhadawali Village Information
21. Bhaje Village Information
22. Bhajgaon Village Information
23. Bhoyare Village Information
24. Boraj Village Information
25. Borivali Village Information
26. Brahman Wadi Village Information
27. Brahmanoli Village Information
28. Brahmanwadi (555916) Village Information
29. Brahmanwadi (555995) Village Information
30. Budhavadi Village Information
31. Budhele Village Information
32. Chandkhed Village Information
33. Chavsar Village Information
34. Chikhalse Village Information
35. Dahivali Village Information
36. Dahuli Village Information
37. Darumbare Village Information
38. Devale Village Information
39. Devghar Village Information
40. Dhalewadi Village Information
41. Dhamane Village Information
42. Dhangavhan Village Information
43. Divad Village Information
44. Done Village Information
45. Dongargaon Village Information
46. Dudhivare Village Information
47. Gahunje Village Information
48. Gevhande Apati Village Information
49. Gevhande Khadak Village Information
50. Ghonshet Village Information
51. Godumbare Village Information
52. Govitri Village Information
53. Induri Village Information
54. Inglun Village Information
55. Jadhavwadi Village Information
56. Jambavade Village Information
57. Jambhavali Village Information
58. Jambhul Village Information
59. Jevare Village Information
60. Jovan Village Information
61. Kacharewadi Village Information
62. Kadadhe Village Information
63. Kadav Village Information
64. Kale Village Information
65. Kalhat Village Information
66. Kambare Andar Mawal Village Information
67. Kambare N.m. Village Information
68. Kamshet Village Information
69. Kanhe Village Information
70. Karandoli Village Information
71. Karanjgaon Village Information
72. Karla Village Information
73. Karunj Village Information
74. Kashal Village Information
75. Katavi Village Information
76. Keware Village Information
77. Khadakale (CT) Village Information
78. Khand Village Information
79. Khandashi Village Information
80. Kivale Village Information
81. Kolechafesar Village Information
82. Kondivade A.m. Village Information
83. Kondivade N.m Village Information
84. Kothurne Village Information
85. Kune Ansute Village Information
86. Kune N.m. Village Information
87. Kurvande Village Information
88. Kusavali Village Information
89. Kusgaon Bk. (CT) Village Information
90. Kusgaon Kh. Village Information
91. Kusgaon P.m. Village Information
92. Kusur Village Information
93. Lohagad Village Information
94. Lonavala (M Cl) Village Information
95. Mahagaon Village Information
96. Majgaon Village Information
97. Malavandi Thule Village Information
98. Malawali N.m. Village Information
99. Malawali P.m. Village Information
100. Malegaon Bk. Village Information
101. Malegaon Kh. Village Information
102. Malewadi Village Information
103. Mangarul Village Information
104. Mau Village Information
105. Mendhewadi Village Information
106. Mhasevadi Village Information
107. Mohitewadi Village Information
108. Moramarwadi Village Information
109. Morave Village Information
110. Mundhavare Village Information
111. Nagathali Village Information
112. Nandgaon Village Information
113. Nane Village Information
114. Nanoli N.m. Village Information
115. Nanoli Tarf Chakan Village Information
116. Nayagaon Village Information
117. Nesave Village Information
118. Nigade Village Information
119. Ovale Village Information
120. Ozarde Village Information
121. Pachane Village Information
122. Pale Nane Mawal Village Information
123. Pale Pawan Mawal Village Information
124. Pangaloli Village Information
125. Pansoli Village Information
126. Parandvadi Village Information
127. Paravadi Village Information
128. Patan Village Information
129. Pathargaon Village Information
130. Pawalewadi Village Information
131. Phagane Village Information
132. Phalane Village Information
133. Pimpal Khunte Village Information
134. Pimpaloli Village Information
135. Pimpari Village Information
136. Prabhachiwadi Village Information
137. Pusane Village Information
138. Rajpuri Village Information
139. Rakaswadi Village Information
140. Sadapur Village Information
141. Sadavali Village Information
142. Sai Village Information
143. Salumbare Village Information
144. Sangavade Village Information
145. Sangavi Village Information
146. Sangise Village Information
147. Sate Village Information
148. Sawale Village Information
149. Sawantwadi Village Information
150. Shevati Village Information
151. Shilatane Village Information
152. Shilimb Village Information
153. Shindgaon Village Information
154. Shirdhe Village Information
155. Shire Village Information
156. Shirgaon Village Information
157. Shivali Village Information
158. Shivane Village Information
159. Somatane Village Information
160. Somavadi Village Information
161. Sudhavadi Village Information
162. Sudumbare Village Information
163. Taje Village Information
164. Takave Bk. Village Information
165. Takave Kh. Village Information
166. Talegaon Dabhade (M Cl) Village Information
167. Talegaon Dabhade (R) Village Information
168. Thakursai Village Information
169. Thoran Village Information
170. Thugaon Village Information
171. Tikona Village Information
172. Tung Village Information
173. Udhewadi Village Information
174. Ukasan Village Information
175. Umbare Navalakh Village Information
176. Urse Village Information
177. Vadavali Village Information
178. Vadeshwar Village Information
179. Vadivale Village Information
180. Vagheshwar Village Information
181. Valakh Village Information
182. Valavanti Village Information
183. Varale Village Information
184. Varsoli Village Information
185. Varu Village Information
186. Vaund Village Information
187. Vehergaon Village Information
188. Velhavali Village Information
189. Wadagaon (CT) Village Information
190. Wahangaon Village Information
191. Waksai Village Information
192. Yelase Village Information
193. Yelghol Village Information

Online 7/12 utara (7 12 utara)

(https://www.swapp.co.in) - मराठीत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालूके आणि त्यातील गावांची मराठीत माहिती असलेल्या एकमेव वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

  • तुमचे नाव मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्ये पाहण्यासाठी क्लिक करा

  • Your name in Marathi, Hindi, Gujarati and Telugu language, Click Now

  • वेबसाईटचे नाव रजिस्टर करण्यापूर्वी उपलब्धता तपासण्यासाठी क्लिक करा

  • Website / Domain Name Check. Please click